Yozgat Bozok Üniversitesi

MATEMATİK BÖLÜMÜ

36. Çarşamba, 02 Aralık 2020, 20:00, Google Meet

   Yıldıray Ozan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Kapalı Eğri Üzerine Dikdörtgen Çizme Problemi

Düzlemde rastgele kapalı bir eğri alalım. Köşeleri bu eğrinin üzerinde olan bir dikdörtgenin var mıdır? Konuşmanın ilk bölümünde bu klasik problemi ele alacağız ve böyle bir dikdörtgenin varlığının gerçel projektif düzlemin üç boyutlu uzaya gömülememesine denk olduğunu göstereceğiz.  Konuşmanın ikinci bölümünde ise projektif düzlemin üç boyutlu uzaya gömülemeyeceğini kanıtlayacağız.  İlk bölümde kullanılacak temel kavram bölüm uzayı, ikinci kısımda ise yönlendirilebilme olacaktır. Ayrıca projektif düzlemin üç boyutlu uzaya gömülememesinin kanıtında kesişim teorisinden yararlanacağız.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Dönemi, Planlanan Konuşmalar ve Tarihleri

02.12.2020 Çarşamba 20.00 Yıldıray OZAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

09.12.2020 Çarşamba 20.00 Oğuz ŞAVK (Boğaziçi Üniversitesi)

16.12.2020 Çarşamba 20.00 Alp BASSA (Boğaziçi Üniversitesi)

23.12.2020 Çarşamba 20.00 Özgür KİŞİSEL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

29.12.2020 Çarşamba 20.00 Emrah Sercan YILMAZ (Atılım Üniversitesi)

06.01.2021 Çarşamba 20.00 Suphi Önder BÜTÜNER (Yozgat Bozok Üniversitesi)

 

Geçmiş Konuşmalar

35. Salı, 10 Mart 2020, 15:30, B-403

   Orhan Hazer (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Katma Değerli Ürün Girişimciliği

En genel ifade ile girişimci, kar amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir. Ekonomik bir değer ortaya koymaksızın, çeşitli yollardan, başkaları tarafından ortaya konulan ortak değerleri kendi tarafına aktarmanın adı girişimcilik değildir. Ayrıca girişimci, yönetici demek değildir. Girişimcilik için en temel 3 faktör; yetenek, cesaret ve bilgidir. Diğer taraftan Türkiye girişimcilikte 62 ülke içinde 2. sıradadır. Buna rağmen katma değerli ürün üretimi konusunda girişimcilik kadar başarılı olunamamıştır. Bu anlamda, değer; ürünün müşterilerin talep ettiği ihtiyaçları karşılamada sağladığı faydanın, o ürünün elde edilmesi için katlanılan maliyete oranıdır. Eğer müşterinin üründen sağladığı gerçek fayda veya fayda algısı karşılığında ödemeyi göze aldığı bedel ve tüketilen kaynaklardan fazla ise katma değer üretilmiştir. Bu kapsamda Orhan Hazer olarak katma değerli ürün üretim çalışmalarında kurulmuş Hazerfen Kimya şirketi ile bölgemizde birçok ilke imza atılmış ve TİM (Türkiye ihracatçılar Meclisi) tarafından hazırlanan İnovaLig’de de inovasyon kültürü dalında Türkiye 14.sü olunmuştur. 

 

34. Salı, 17 Aralık 2019, 14:00, B-403

      Mücahit Meral (Yozgat Bozok Üniversitesi)

3 Soru ve Ardında Yatan Matematik

1.) “Bir hastanede her bir hemşire 2 gün olmak üzere 5 hemşire toplam 10 gün nöbet tutacaklardır. Bu nöbetleri, 1. hemşirenin nöbetleri arasında bir gün, 2. hemşirenin nöbetleri arasında iki gün, … , 5. hemşirenin nöbetleri arasında beş gün olacak şekilde düzenleyebilir misiniz?” 2.) “Yarıçapı r birim olan daire biçimindeki bir darta isabet eden 7 ok içinde arasındaki mesafe r birimden küçük olan iki ok bulunabilir mi?” 3.)  “5x5 boyutunda 25 karelik bir tahtada ilk sıradaki 2. karenin olmadığını varsayalım. Herhangi bir kareden başlayarak sağa, sola, yukarı ve aşağı hareket ederek geri kalan 24 kareden geçen bir tur atabilir misiniz?” Bu seminerde bu üç soru ve bu soruların ardında yatan matematiği konuşacağız

33. Salı, 10 Aralık 2019, 14:00, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

      Gürsel Güler (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Matematiksel Kavram Anlayışı ve Öğretimi

Dünyadaki olayları anlamamız ve kontrol etmemiz, bilimsel verileri yorumlayarak gelecekle ilgili çıkarımlar yapabilmemiz kavramsal yapılarımızın güçlü olması ile yakından ilgilidir. Evet, “kavram” terimini sık kullanmamıza rağmen bu terim bizlere ne ifade ediyor? ve ne kadarımız hemen tanımını yapabiliriz? sorularına o kadar kolay cevap veremeyebiliriz. Ayrıca kavramları nasıl yapılandırıyoruz? Matematiksel kavramları nasıl oluşturuyoruz? Bunun farkında mıyız? Bunu birlikte düşünelim.

32. Çarşamba, 04 Aralık 2019, 14:00, B-403

      Murat Selvi (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Minkowski 4-Uzayında Space Like Dönel Yüzeyler Üzerindeki Loksodromlar

Loksodromlar Dünya yüzeyi üzerindeki tüm meridyenleri aynı açıyla kesen eğrilerdir. Loksodromlar navigasyon çalışmalarında sıklıkla kullanılır. Bu seminerde Minkowski 4- Uzayında Space-like dönel yüzeyler üzerindeki loksodromların diferansiyel denklemi elde edilip birer örnek verilecektir.

31. Salı, 26 Kasım 2019, 14:00, B-403

      Yunus Emre Akdoğan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Yapay Zeka ile Büyük Veriyi Anlamak

Son yıllarda hemen her eylemin dijital ortamlarda kaydedilebilmesiyle devasa boyutlara ulaşan veri kümelerinin analizi, hesaplama ve hız açısından insan kapasitesinin ötelerine ulaşabilen analitik yeteneklere sahip teknolojilere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Yapay Zekâ ve Büyük Veri Analitiği bu tür teknoloji ve metodolojilerin başında gelmektedir. Makine öğrenmesi olarak da ifade edilen bu teknolojik ve analitik yeniliklerin, karar alma şekillerini temelden değiştirmesi beklenmektedir.

30. Salı, 19 Kasım 2019, 14:00, B-403

      Murat Gümüş (Yozgat Bozok Üniversitesi)

MİNKOWSKİ 4-UZAYINDA TIME-LIKE DÖNEL YÜZEYLER ÜZERİNDEKİ LOKSODROMLAR

Loksodromlar, Dünya üzerindeki tüm meridyenleri aynı açı ile kesen eğridirler. Dünya üzerinde iki nokta arasındaki mesafeyi aynı pusula açısı altında kat etmek, oldukça kullanışlı ve pratik bir yöntemdir. Bu yüzden loksodromlar hava ulaşımında, özellikle de deniz ulaşımında önemlidir ve navigasyon çalışmalarında sıklıkla kullanılır. Bu seminerde Minkowski 4-Uzayı’nda time-like dönel yüzeyler üzerindeki loksodromların diferansiyel denklemleri elde edilecek ve bulunan sonuçlara birer örnek verilecektir.

29. Salı, 12 Kasım 2019, 14:00, B-403

      Metin Akız (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Atatürk ve Matematik

Bu konuşmada Atatürk'ün matematiğe bakışı ve bu alanda yaptığı faaliyetler ele alınacaktır.

28. Perşembe, 24 Ekim 2019, 13:00, B-403

      Orhan Er (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Kuyruk Teorisi

27. Salı, 15 Ekim 2019, 13:00, B-403

      Muharrem Kırak (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Matematik ve Fiziğin Görkemli Buluşması: Maxwell Denklemleri

Maxwell denklemleri Lorentz kuvveti yasası ile birlikte klasik elektrodinamik, klasik optik ve elektrik devrelerine kaynak oluşturan bir dizi kısmi türevli (diferansiyel) denklemlerden oluşur. Bu alanlar modern elektrik ve haberleşme teknolojilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu seminerde Maxwell denklemleri matematik ve fizik bakış açısından ele alınacaktır.  

26. Salı, 08 Ekim 2019, 14:00, B-403

      Recep Şahingöz (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Görecelik E=mc^2

Bu konuşmada Klasik Fizik ile Modern Fiziğin mukayesesi yapılacak ve Einstein'in özel rölativitesi üzerinde ayrıntılı bilgi verilecektir. 

25. Salı, 01 Ekim 2019, 14:00, B-403

      H. Fulya Akız (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Bir Simit, Bir Çay

Topoloji, yüzeylerin uzunluk ve açılarıyla ilgilenmeyen, biçim değiştirme, çevirme ve uzatma yöntemleriyle başka bir şekle dönüştüklerinde değişmeyen özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Örneğin,  bir simit bir çay fincanına dönüşebilir ve bunlar topolojik olarak denktir. Bu seminerde topolojik yapılardan ve topolojik denkliklerden bahsedilecektir.

24. Pazartesi, 27 Mayıs 2019, 15:30, B-403

      Funda Taşdemir (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Fibonacci Sayıları ve Uygulamaları

Özet için tıklayınız

     

23. Pazartesi, 20 Mayıs 2019, 15:30, B-403

      Murat Babaarslan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Dönel Hiperyüzeyler Üzerindeki Loksodromlar

Loksodromlar, meridyenler ile sabit açı yapan eğrilerdir. Bu konuşmada, n-boyutlu Öklid uzayındaki dönel hiperyüzeyler üzerindeki loksodromların denklemlerini elde edeceğiz. Ayrıca bir örnek vereceğiz.

22. Pazartesi, 13 Mayıs 2019, 15:30, B-403

      Funda Babaarslan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Normlu Uzaylarda Kaba yakınsaklık ve Kaba İstatistiksel Yakınsaklık İlişkileri Üzerine

Özet için tıklayınız

21. Pazartesi, 06 Mayıs 2019, 15:30, B-403

      Hatice Kanbur Çavuş (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Farklı TiO2 Macunlar hazırlanarak Yeni Esnek Güneş Pillerinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Özet için tıklayınız

20. Pazartesi, 29 Nisan 2019, 15:30, B-403

      Mücahit Meral (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Kuaterniyonlar için De'Moivre ve Euler Formülleri

Bu konuşmada önce kuaterniyonlar ve kuaterniyonlara karşılık gelen matrisler tanıtılacak. Daha sonra bu matrisler için De'Moivre ve Euler formülleri bulunacaktır.

19. Çarşamba, 24 Nisan 2019, 15:30, B-403

      Hüseyin Kamacı (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Bulanık ve Esnek Kümeler

Bu konuşmada, klasik mantığın tanımlayamadığı belirsiz kavramların matematiksel olarak ifade edilebilmesine olanak sağlayan Zadeh’in bulanık küme teorisi ve Molodtsov’un esnek küme teorisi üzerinde durulacaktır. Bu kümelerin bazı işlemleri, özellikleri ve uygulamaları verilecektir.

18. Perşembe, 11 Nisan 2019, 14:00, Kongre Kültür Merkezi - Bozok Salonu

      Cem Tezer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Bir Matematikçinin İtirafları

Afiş için tıklayınız

17. Pazartesi, 08 Nisan 2019, 15:30, B-403

      Murat Çavuş (Yozgat Bozok Üniversitesi)

İyon Kanallarının Modellenmesi ve İlaç Tasarımı

Özet için tıklayınız

16. Pazartesi, 01 Nisan 2019, 15:30, B-403

      Tuğba Yurdakadim (Hitit Üniversitesi)

Düzgün İstatistiksel Yakınsaklık İçin Altdiziler Yardımıyla Elde Edilen Sonuçlar

Özet için tıklayınız

15. Çarşamba, 27 Mart 2019, 15:30, B-403

      Mammad Mustafayev (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Lineer Operatörlerin Yarı Grup Teorisi Üzerine

Operatörlerin yarı grup teorisi kullanılarak lineer kontrol sistemlerinin durumu açık şekilde incelenebilir. Bu seminerde güçlü, sürekli yarı grupların tanımı ve özellikleri verilecek ve güçlü sürekli yarı gruplara örnekler verilecektir.

14. Pazartesi, 18 Mart 2019, 15:30, B-403

      Volkan Akdoğan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Mühendisliğin Vazgeçilmezi: Matematik

Özet için tıklayınız

13. Pazartesi, 04 Mart 2019, 15:30, B-403

      Tarık Akan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Standart Model

Özet için tıklayınız

12. Pazartesi, 25 Şubat 2019, 15:30, B-403

      Kübra Dölaslan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Hemen hemen her çizge asimetriktir

Özet için tıklayınız

11. Çarşamba, 26 Aralık 2018, 15:30, B-403

      Gökhan Çelebi (Yozgat Bozok Üniversitesi)

On the Robust Stability of Polynomial Matrix Families

Özet için tıklayınız

10. Çarşamba, 19 Aralık 2018, 15:30, B-403

      Metin Yalvaç (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Yüksek Enerji Fiziği ve CERN Araştırmaları

Özet için tıklayınız

9. Çarşamba, 12 Aralık 2018, 15:30, B-403

    Elif Uyanık (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Fréchet Uzaylarının Kartezyen Çarpımlarının İzomorfizmaları

Özet için tıklayınız

8. Çarşamba, 05 Aralık 2018, 15:30, B-403

     Mehmet Ekici (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Optical Solitons with Anti-cubic Nonlinearity

This study addresses optical solitons in nonlinear negative-index materials with anti-cubic nonlinearity.

7. Çarşamba, 28 Kasım 2018, 15:30, B-403

     Durgun Duran (Yozgat Bozok Üniversitesi)

21. Yüzyılın Rüyası: Kuantum Bilgisayarlar ve Kuantum Uygulamalar

Özet için tıklayınız

6. Çarşamba, 21 Kasım 2018, 15:30, B-403

     Demet Taylan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Hex oyunu üzerine

Bu konuşmada kısaca Hex oyunundan bahsedilecektir.

5. Çarşamba, 07 Kasım 2018, 15:30, B-403

     Murat Babaarslan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Loksodromlar ve Özellikleri

Özet için tıklayınız

4. Çarşamba, 31 Ekim 2018, 15:30, B-403

     Emrah Sercan Yılmaz (Boğaziçi Üniversitesi)

On the Zeta Functions of Supersingular curves

Özet için tıklayınız

3. Çarşamba, 24 Ekim 2018, 15:30, B-403

     H. Fulya Akız (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Coverings and Actions of Internal Groupoids within the Category of Groups with Operations

Özet için tıklayınız

2.  Çarşamba, 17 Ekim 2018, 15:30, B-403

     Mücahit Meral (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Sabit noktalarının kümesi boş küme olmayan 6 boyutlu simplektik manifoldlar üzerindeki semifree Hamiltonian çember etkileri üzerine

Özet için tıklayınız

1. Çarşamba, 10 Ekim 2018, 15:30, B-403

     Mammad I. Mustafayev (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Karakteristikler Yönteminin Uygulanması ile Sonlu Uzunluklu Telin Titreşimlerinin Söndürülmesi

Özet için tıklayınız