Yozgat Bozok Üniversitesi

TARİHÇE

          Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak fen_edb Fakültesinin kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/06/2016 tarihinde 2016/8969 sayılı Kararı ile kararlaştırılmıştır.